Yxnanäs Vilja

Yxnanäs Vilja

Ägare Per Jonsson med domare

Domare
John Hammar, ÖTK Jonas Hållén, DTK
   
Tid för notering Notering
11.39 Kopplad
10.56 Ensamt rå sågs av provgruppen. Vilja 2 minuter bakom.
10.25 Upptag. Rådjuret sågs av provledningen.
10.24 Slag
10.16 Släppt igen.
09.35 Visslades av på fullt drev och var då 100 meter från domarna. Drevlöpan avspårades vid två tillfällen och vi konstaterade att hon drev ett ensamt rådjur.
08.43 Driver bra. Hörs väl. (Provledningen hör drevet)
08.17 Upptag. Drevdjur okänt.
08.12 Slag