Viltspår

Utdelas vid vårens ordinarie spårprov:

Spårbrädan Upplands TKs VP

Priset utdelas till provets bästa tax i anlagsklass. Priset tillfaller för alltid den hunduppfödare som först uppnår 4 inteckningar med 4 olika hundar. Under tävlingstiden förvaltas priset av den vinnande hundens ägare, Slutligen tillfaller priset den uppfödare som erövrat det för alltid.

Om priset tävlades för första gången i Berga 1987.

 

Bockskallets Veteranstop

Till spårsprovets bästa veterantax oavsett hårlag med minst 1.a pris under vårens ordinarie spårprov.

Hunden skall ha fått minst very good i kvalitetsbedömning vid utställning.

Det kan ha erövrats tidigare.

Den hundägare som vid tre tillfällen med minst två olika hundar vunnit priset, erövrar det för alltid.

Priset är skänkt av Gunnel & Leif O Rohlin, Ekerö till tävlan våren 2017.

Donatorn har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.

 

 

Bockskallets T-Fat

Bockskallets T-fat till minne av Bockskallets Tarzan & Tanja.

Priset tilldelas provets bästa tax vid Östsvenska TK ordinarie viltspårprov med början våren 2018.

För inteckning till priset krävs att taxen erövrat första pris under spårprovet och bedömts minst very good i kvalitetsbedömning på utställning.

Utställningsmeriten kan ha erövrats tidigare.

För att erövra priset för alltid krävs fyra inteckningar med minst två hundar.

Priset är donerat av Gunnel & Leif O Rohlin Bockskallets kennel, Ekerö

 

Utdelas vid höstens ordinarie prov:

Quias MP

Priset går till provets bästa unghund eller junior (tax).Lägst 1:a i öppen klass erfordras.

Priset är skänkt av Kristina Ahtela till minne av stamtiken SuvCh Klystorps Quirinia Minor och uppsatt till tävlan 1997. Donatorn har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.

 

Marianne Herdenstams MP (ska vandra till och med 2027)

Priset tilldelas provets bästa långhårig tax av normalstorlek med början 2007. Priset skall vandra i 20 år. Den hundägare som erhållit flest inteckningar får priset för alltid.

Skulle 2 eller flera taxar nå samma resultat, lottas priset dock med inteckning till vardera taxen

Donatorerna har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.

Priset är skänkt av Cecilia Sundberg och Kristina Ahtela

 

Zelmaas Jessies MP till klubbmästaren (ska vandra till och med 2026)

Priset tilldelas till den tax som utses till klubbmästare i viltspår. Om flera hundar hamnar på samma poäng får de varsin inteckning.Priset skall vandra 15 år och tillfaller den ägare som får flest inteckningar.

Donatorn har rätt att tävla om priset

Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel till minne av SEUvCh SEVCH Zelmaas Jessie.

Priset utdelades för första gången 2011.

 

Ursprungstaxen

Priset delas ut till provets bästa tax på Östsvenska Taxklubbens  ordinarie spårprov  på hösten.

För att få priset för alltid krävs 5 inteckningar med minst 2 olika taxar.

Om 2 eller flera taxar får samma  resultat, får de varsin inteckning.

Priset är skänkt av Kristina Ahtela, Bootorps kennel och utdelas för första gången 2015.

Donatorn har rätt att tävla om priset , men ej erövra det för alltid

 

Jan Åkerbergs VP

Priset går till provets bästa tax i anlagsklass.

Priset går för alltid till den hundägare som med mins 3 olika taxar erhåller 3 inteckningar i priset.

Priset är skänkt av Jan Åkerberg och uppsatt till tävlan 2000.