Vickerågens Leva

Vickerågens Leva

Förare Gerhard Lilliestjärna med domare

Domare
Fredrik Lövberg, UTK Göran Mejsjö, ÖlTK
Tid för notering Notering
11.58 Tappt vid väg. Leva inkallad 183 meter. Kopplad 11.58.
11.22 Rådjuren passerar oss på 50 meter. Leva 2 minuter efter med bra skall och frekvens.
11.21 Vi står och lyssnar på ett mycket fint drev. Vi står på samma ställe och drevet buktar omkring oss.
10.53 Två rådjur observerade på löpan. Leva två minuter efter med bra skall.
10.41 Slag/drev
10.00 Släppt igen.
09.35 Kopplad efter full tid. Rådjur avspårat.
08.11 Upptag