Vandringspriser höstens ordinarie spårprov

Jan Åkerbergs Vp till bästa tax i anlagsklass går till Zelmaas Gusten, ägare Hans Östberg

Hundraårspokalen går till Klockarbol’s Qlarion, ägare Agneta Ståhle

Qias Mp. delades ej ut då ingen hund uppfyllde statuterna

Klubbmästare + Zelmaas Jessies MP går till Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Marianne Herdenstams MP. går till Klockarbol’s Qlarion, ägare Agneta Ståhle