Uttalande med anledning av tråd på Facebook

Taxen är, sett till sitt ursprung, en jagande hund. Det är vi, som på olika sätt är engagerade i taxen, som har fått det arvet att förvalta. Därför är det viktigt att vi inför beslut kring avel och i andra sammanhang funderar på hur vi följer RAS.

Vi måste som medlemmar i Svenska Taxklubben kunna föra en saklig och konstruktiv dialog kring taxen både ur exteriört och mentalt perspektiv. I den frågan råder det inga motsättningar.

Dock måste sådana diskussioner kunna föras med ett sjyst tonläge. Det är helt oacceptabelt att inleda en diskussion, oavsett vad det gäller, genom att på olika sätt hänga ut enskilda uppfödare eller deras taxar på det sätt som nyligen skett i en grupp på Facebook.

Den som startade tråden gjorde det på ett sätt som går emot såväl Svenska Taxklubbens som SKKs värdegrund. Eftersom den personen är medlem i Östsvenska Taxklubben vill vi här starkt ta avstånd från det sätt som diskussionen i tråden inleddes och som återkom i flera kommentarer där trådstartaren ”påhejades”.

I en av kommentarerna uttalar sig dessutom en av Östsvenska Taxklubbens styrelseledamöter på ett mycket nedsättande sätt om utställning som verksamhet – en verksamhet som samlar många av våra medlemmar. Vi vill från Östsvenska Taxklubbens styrelse noga påpeka att uttalandet får stå för den styrelsemedlemmen som person och ska inte ses som ett uttryck för styrelsens uppfattning.

 

För Östsvenska Taxklubbens styrelse genom ordförande Tommy Vestergren