Utställning

VANDRINGSPRISER – för utdelning under vårutställningen

 

SAMTLIGA HÅRLAG

 

ÖSTSVENSKA TAXKLUBBENS VP till BIS – hunden

Priset är uppsatt 1997 för årlig tävlan vid Östsvenska Taxklubbens vinterutställning.

Priset tilldelas den hund som blir Best in Show och tillfaller för alltid den hundägare som tagit fem inteckningar.

 

 

KORTHÅR

INTUvCh NORDUvCh S VCh FINV-00 KBHV-01 SUkvCh LILLSJÖSKOGENS MY FAIR LADY´s VP- Till vackraste korthårsveteran av normalstorlek.

Hunden skall vara meriterad att deltaga i jakthundsklass samt erhållit CK på ifrågavarande utställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare som, med två olika hundar, erhållit tre inteckningar. Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid. Priset är skänkt av Ulrika Langenius, Pomparnas kennel, och uppsatt till tävlan med början år 2006 vid Östsvenska Taxklubbens vinterutställning.

 

Beckholmens VP till vårutställningens vackraste korthårstax av normalstorlek.

För tävlan om priset skall hunden deltagit i bruks/jaktklass, och fått minst excellent vid dagens utställning.Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar. Priset är testamenterat av Monica Carlerot till Östsvenska Taxklubben för att tävlas om vid klubbens vårutställning, med början 2017.

 

LÅNGHÅR

Finns inga VP

 

STRÄVHÅR

BELLOMIS VP – till bästa strävhåriga uppfödargrupp av normalstorlek med följande minimikrav: Samtliga i gruppen ingående hundar skall ha erhållit very good i någon kvalitetsklass samt minst två av de ingående hundarna skall ha någon form av jaktmerit.

Priset tillfaller för alltid den uppfödare som vunnit det tre gånger.

Donator äger rätt att tävla om priset men kan ej erövra det för alltid.

Priset utdelas vid Östsvenska Taxklubbens vinterutställning och är skänkt av Susanne Segersten, Bellomis kennel, Fjärdhundra och uppsatt till tävlan vid Östsvenska Taxklubbens 100-årsuställning den 20 april 2002. (100 år efter Svenska Taxklubbens första utställning).

 

RONDODREVETS VP– Priset är uppsatt år 2010 och tävlas om vid Östsvenska Taxklubbens vinterutställning. Rätt att tävla om priset äger strävhårig normal tax oavsett kön som under pågående utställning erövrat minst very good i kvalitetsklass samt som jaktmerit har 1:a pris på drevprov. Priset tillfaller för alltid den hundägare som tre gånger erövrat det med två olika hundar. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.

Priset är skänkt av Carina Andersson Rondodrevets Kennel.

 


 

VANDRINGSPRISER – för utdelning under höstutställningen

 

SAMTLIGA HÅRLAG

KLYSTORPS VP – DRYCKESHORNET – Om priset tävlas vid Östsvenska Taxklubbens sommarutställning med början år 1996 (flyttat till höstutställningen fr o m 2003).

Inteckning i priset erhåller bästa tax, oavsett hårlag och storlek, som är under 15 månaders ålder. Den uppfödare som först uppnår fem inteckningar tilldelas priset för alltid. Priset är en gåva till Marianne Herdenstam från uppfödarvännerna inom Östsvenska Taxklubben, till kennel Klystorp 35-års jubileum den 1 juli 1995.

DUALIS VP – BIS-hunden

Priset skall vandra i minst 15 år och erövras för alltid av den hundägare, som med minst fem olika hundar erhållit fem inteckningar. 2011 erövrade Markku Moilanen, Dualis kennel priset, då Eivinds MP. Eftersom Markku Moilanen har flyttat till Spanien och ej hämtat detta anrika pris, beslöts att priset skall vandra vidare under namnet DUALIS VP med början 2012.

 

SUvCh MIKKELS MUSKAS MP – till bästa veteran

Till bästa veteran oavsett storlek, hårlag och kön, som vid innevarande utställning fyllt 10 år och som erhållit minst hederspris i veteranklass.

Priset erövras för alltid av den hundägare, som fått det tre gånger med minst två hundar. Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid. Priset är skänkt av Ulrika Silen, kennel Muskabo, och uppsatt till tävlan vid Östsvenska Taxklubbens höstutställning med början 1999.

 

KORTHÅR

ARDITO´S LAWRENCES VP – bästa korthårsveteran

Till vackraste korthårsveteran av normalstorlek. Hunden skall ha championatberättigande jaktmerit samt erhållit Ck på ifrågavarande utställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som med två olika hundar erhållit tre inteckningar. Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid. Priset är skänkt av Ulrika Langenius, Pomparnas kennel, och uppsatt till tävlan med början år 2006 vid Östsvenska Taxklubbens höstutställning.

 

LÅNGHÅR

KENNEL CAIRTIB’S VP – långhårig juniorhund Ck

Till vackraste långhåriga junior eller unghund av normalstorlek oavsett kön, som vi i frågavarande utställning tilldelats Ck.

Priset skall vandra i tio år och tilldelas den hundägare, som har flest inteckningar, dock minst tre stycken. Om efter tio år ingen hundägare erhållit tre inteckningar, fortsätter priset att vandra till så sker.

Donator äger rätt att tävla om priset men ej erhålla det för alltid. Priset är uppsatt till tävlan i samband med Östsvenska Taxklubbens 40-årsjubileum 1998 och utdelas första gången vid klubbens höstutställning och är skänkt av Ulrika Eriksson och Conny Jansson, kennel Cairtibs, Haninge.

 

BOTHNIA’S HPA THILIA GORTHONS MP – vackraste långhåriga tik

Till vackraste långhåriga tik av normalstorlek. För att få inteckning i priset krävs att tiken är viltspårs- och utställningschampion samt ha tilldelats CK på dagens utställning. För att erövra priset för alltid krävs fyra inteckningar med minst tre olika tikar. Om ingen tik uppfyller kvalifikationerna utdelas priset till bästa tik, dock utan inteckning.

Priset är uppsatt av Eva Mindesparr, Bothnia’s kennel, och utdelas första gången på Östsvenska Taxklubbens höstutställning år 2000.

 

STRÄVHÅR

RONDODREVETS VP – drevmerit

Till utställningens vackraste strävhåriga tax oavsett storlek, som erövrat 1:a pris på drevprov och under dagens utställning minst erövrat very good i kvalitetsklass. Priset erövras för alltid av hundägare, som med minst två olika hundar erhållit tre inteckningar.

Donator har att tävla om priset, men ej erövra det för alltid. Priset är skänkt av Kent och Carina Andersson, Rondodrevets kennel, och tävlas om för första gången på Östsvenska Taxklubbens höstutställning 2006.

 

FIGAROS MP – bästa strävhåriga tax

Priset tilldelas bästa strävhåriga tax oavsett storlek, fallen efter strävhåriga föräldrar, och som vid dagens utställning erhållit lägst very good i kvalitetsklass eller motsvarande samt tidigare erhållit gk grytanlag, eller motsvarande merit i annat land (t ex 2:a pris i Norge, 2:a pris i Danmark eller C 35 i Finland). Priset tillfaller för alltid den hundägare, som med minst två olika hundar erövrat detsamma tre gånger oavsett ordningsföljd.

Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid. Priset är uppsatt av Annika Rönnings, kennel Eiarö, att utdelas vid Östsvenska Taxklubbens sommarutställning med start år 2000. (Sedan klubbens sommarutställning från och med 2003 upphört har styrelsen, med donatorns godkännande, beslutat överföra priset till höstutställningen).

 

UZZA’S VP – strävhårig dvärgtax -BIM

Till strävhårig dvärgtax som på dagens utställning blivit BIM. Inga jaktmeriter krävs. Priset erövras för alltid av den hundägare som tagit tre inteckningar med två hundar. Priset är skänkt av Christina Berggren, Åkersberga, och tävlas om första gången på höstutställningen 1997