Utbildning till Ringsekreterare

STOKK genomför under januari och februari ringsekreterarutbildning. Mer om utbildningen finns att läsa på STOKK hemsida (skk.se/sv/STOKK) under fliken funktionärskurser.

För dig som är medlem i Östsvenska Taxklubben (ÖsvTK) och genomför utbildningen och blir godkänd Ringsekreterare har vi ett erbjudande: ÖsvTK betalar anmälningsavgiften du betalat för att genomföra utbildningen (1200 kr) under förutsättning att du under 2024 ställer upp som ringsekreterare på våra två utställningar.

Är du intresserad av utställning och aktiviteter kopplat till detta, men inte vill utbilda dig till ringsekreterare, är du välkommen att vara med och hjälpa till vid våra utställningar, ringträningar mm. Du kan kontakta Håkan Sjöberg (hakan.n.sjoberg@gmail.com) för att få veta mer.