Uppskjutet årsmöte!

På grund av pandemin kommer vi skjuta upp årsmötet. Detta är en möjlighet som Svenska Kennelklubben fattat beslut om.

Vi planerar att hålla mötet under sommaren. Exakt tid är inte fastställd. Inte heller om vi kommer kunna hålla ett fysiskt möte eller om det helt eller delvis kommer ske digitalt.

Vi återkommer med mer information under våren.