Taxar behövs i en hjärtstudie!!

Saxat från Svenska Taxklubbens sida:

Vi behöver taxar att delta i ett forskningsprojekt!

Hjärtsjukdom är vanligt förekommande hos hund. Den vanligaste hjärtsjukdomen innebär att hjärtklaffarna på hjärtats vänstra sida blir otäta och börjar läcka, så kallad myxomatös hjärtklaffsdegeneration. Även taxar drabbas. Därför är SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) mycket intresserade att få undersöka taxar eftersom de har hittat en intressant gen som verkar vara inblandad i sjukdomsutvecklingen av hjärtklaffsdegeneration hos många olika raser, inklusive tax.

Läs mer på Svenska Taxklubbens hemsida här!!