Årsmöte

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas lördagen 9 mars 2019.

Platsen är Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna.

Årsberättelse 2018

Årsmöte 2018

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 17/2 2018 med början kl. 15.00. Platsen är Källaren Peder Muur,  Surbrunnsgatan 25, Stockholm

För er som åker kommunalt är det enklast att ta tunnelbanan till Rådmansgatan eller Tekniska Högskolan och promenera sista biten därifrån.

Årsberättelse

Jubileumsmiddag

 

Årsmöte 2017

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 18/2 2017 kl. 15.00. Platsen är Gålö Jakt- och Kursgård.

Här nedan finner ni handlingarna för årsmötet. Att motionerna är uppdelade i två dokument beror på att Svenska Taxklubbens huvudstyrelse betraktade en del motioner såsom inte giltiga enligt stadgarna och att de därför inte ska tas upp på TF (Taxfullmäktige). Senare har ett nytt beslut fattats som säger att TF kommer få avgöra om dessa motioner ska tas upp för beslut. Läs motionerna och sätt er in i dem. Vid årsmötet kommer de refereras endast kort innan diskussion och beslut.

Väl mött på årsmötet!!  /Styrelsen

Årsberättelse 2016 slutlig

Vägbeskrivning

Tidtabell

Motioner till TF 1

Motioner till TF 2

Angående bilagor till motionen ” Inför en rekommendation i RAS om att ryggröntga svenska taxar innan de används i avel.”: Av främst upphovsrättsliga skäl publiceras inte bilagorna på vår hemsida. Däremot publicerar vi länkarna till de artiklar varifrån motionärerna hämtat materialet till bilagorna. De artiklar som länkas till här nedanför är motionärernas urval. Vi utesluter inte att det kan finnas annan forskning på området.

Estimate of heritability and genetic trend of intervertebral disc calcification in Dachshunds in Finland
Intervertebral disc disease in Dachshunds radiographically screened for intervertebral disc calcifications
Diskusprolaps hos gravhunde

 

Årsmöte 2016

Årsberättelse 2015

Revisionsberättelse ÖsvTK 2015

Här kommer ett kort referat från årsmötet. Lite mer utförlig information kommer senare:

Lördagen den 13 februari 2016 hölls årsmöte i Hunduddens träningscenter. Till nya styrelseledamöter valdes Lisa Ulltin, Peter Ekelund, Helen Eriksson, Sanna Lahenvirta och Helen Redving. Dessa kommer själva få presentera sig närmare här på hemsidan.

Till nygammal ledamot valdes Anders Sparring som kom tillbaka till styrelsen.

Till ny ordförande efter Agneta Ståhle valdes Tommy Vestergren.

Som de flesta räknat ut innebär de nya namnen att det var en del som lämnade styrelsen: Agneta Ståhle, Åsa Björk, Annika Lundin, Eva-Christina Westlund Kaliff och Fredrik Eriksson avtackades på årsmötet. Tidigare har Emmie Björkenor valt att ställa sin plats till förfogande på grund av flytt.

Trots att stora delar av den nya styrelsen består av folk som är helt nyligt invalda finns det en hel del kunskap inom många områden. Det kommer bli ett roligt och ett spännande arbete vi har framför oss!!

 

Årsmöte 2014

Årsberättelsen 2013.

Lördagen den 15 februari hölls Östsvenska Taxklubbens årsmöte på Hundudden på Djurgården. Till ny medlem i valberedningen valdes Christian Gabler. Kjell Lindström valdes till sammankallande. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Larsén och Emmie Björkenor.

Det hade inte inkommit några motioner.

Antal Champions 2013 var 25 stycken; 1 drevchampion, 9 viltspårschampions och 15 utställningschampions.

Glasberg till provens bästa hundar 2013: 

Våren:

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle

Hösten:

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle och

SECVH  SUvCH SJUSTJÄRNANS XXVI Galax, ägare Georgius Panagiotodis

Klubbmästare: SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle                                                                                                                  

Östsvenska Taxklubbens Poängpris

Bellomis kennel, ägare Susanne Segersten

Zelmaas Vp

Zelmaas kennel, ägare Kerstin Norberg

Svenska taxklubbens jubileumsgryta

Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Jaktprovspriser 2013

ORDINARIE VILTSPÅRPROV 26- 29 april

Julles Vp Brastaxen

Bockskallets Tanja, ägare Leif Rohlin                       

Klystorparnas VP Jägarhornet 7

Taxchéris Avantage, ägare Agneta Ståhle

ORDINARIE VILTSPÅRPROV 21-24 SEPTEMBER

Hundraårspokalen

Delades mellan Sjustärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis och                                      Taxcheri´s Belle, ägare Agneta Ståhle

Hallmans Vp -Veteranpokalen

Klockarbol’s Qlarion, ägare Agneta Ståhle (för alltid)

Qias Mp

Tili, ägare Göran Nilsson

Marianne Herdenstams Mp

Delades mellan Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle och Sjustjärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis

Zelmaas Jessies minne

Till klubbmästaren Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

RÖRLIGT SPÅRPROV 1 JANUARI – 30 JUNI

Spårbrädan-Upplands Taxklubbs Vp

Tili, ägare Göran Nilsson

RÖRLIGT SPÅRPROV 1 JULI – 31 DECEMBER

Jan Åkerbergs Vp

Örnbergets Lorelei, ägare Sanna Lahenvirta                                                  

Gavel action

Årsmöte 2013
I år hölls klubbens årsmöte i SKK:s lokaler på  Rindögatan på Gärdet i Stockholm. I ordförandeklubban höll Olle Holmgren och gjorde så med den äran. Klubbens Skattmästare sedan 15 år, Lennart Olofsson avtackades och vi vill passa på att även här rikta ett varmt tack till Lennart för hans 14 år som kassör i klubben.

I ett fyllnadsval för 2013 valdes Annika Lundin till ny ledamot i klubben. För närmare  presentation av Annika, se årsberättelsen samt  nästa nummer av tidningen Taxen.

Leif O Rohlin tackade för sig som sammankallade i valberedningen. Till ny medlem i valberedningen valdes Kjell Lindström och Carina Andersson valdes till sammankallande.

Inte heller i år hade det inkommit några motioner.  Däremot gicks motionerna till TF igenom och på  årsmötet bestämdes hur klubben ska lägga sina röster till de 13 inkomna motionerna som det ska fattas beslut om på Taxfullmäktige i Göteborg den  13-14 april.

Klubben har under 2012 fått 22 nya champions; 12 viltspårschampions, 9 utställningschampions och en drevchampion.  Förutom championaten delades följande priser ut:

Bruksavelspris
Svenska Taxklubbens bruksavelspris i brons   tilldelades:
NordJV-07, SEUvCH, SEVCH Canearisto Jerry Lee-Lewis äg. Katarina Rextoff och Björn Jahncke,  Södertälje
KBHV-09, KBHV-10, NOV-10, multiCH Bellomis Gloss, äg. Susanne Sergersten, Fjärdhundra
multiV, multiCH Bellomis Ice Beefeather, äg. Susanne Segersten, Fjärdhundra
SEV-10, multiCH Nuits Nick Name, äg. Yvonne  Hansén, Jönåker
CIB, CIE, NORD&FIUvCH, SEVCH, Casablanca van de Tongelaar, äg. Yvonne Hansén, Jönåker

Bruksavelspris i silver tilldelades: 
CIB, CIE, Nord& FIUvCH, SEVCH Casablanca van de Tongelaar, äg. Yvonne Hansén, Jönåker
CIB, CE&DKUvCH, SEVCH Nuits Next Stop, äg. Yvonne Hansén, Jönåker
Int&S&Dk&NUvCH Nuits Excellent Marks, äg. Yvonne Hansén, Jönåker

Glasberg till provens bästa hundar
Våren, provets bästa spårhund:
SEVCH Taxchéris Avantage, äg Agenta Ståhle, Älvsjö
Hösten, provets bästa spårhundar:
SEVCH Bussahagens Oscar-Wilde, äg Charlotte  Jakobsson, Stockholm och
SEVCH Bockskallets Tanja, äg Leif O Rohlin, Ekerö
Klubbmästare: SEVCH Bockskallets Tanja, äg Leif O Rohlin, Ekerö
Drev: Måsebos Årva, äg Erik Eriksson, Upplands  Väsby

Poängpriser
Östsvenska Taxklubbens Poängpris: Zelmaas kennel,  äg Kerstin Norberg, Lidingö
Zelmaas Vp: SeUvCh Zelmaas Vittra, äg Kerstin Norberg, Lidingö
Svenska taxklubbens jubileumsgryta: Zelmaas  kennel, äg Kerstin Norberg, Lidingö
Pomparnas Vp.: SEVCH SEUvCH Zelmaas Deika, äg Kerstin Norberg, Lidingö

>>Bilder från årsmötet samt årsberättelse finner du på den gamla hemsidan

kassoren_avtackas

Stort tack!! till avgående kassör Lennart Olsson som efter många år som kassör
nu avslutar sina uppdrag i ÖsvTK’s styrelse.