Styrelsen/kontakt

Kontaktlista Östsvenska Taxklubben 2018

 

Namn: Ansvar/befattning: Kontakt: Vald för:
Tommy Vestergren Ordförande

IT-ansvarig

Utställningskommittén

t.vestergren@telia.com

070 8480756

2018

Väljs ett år i taget

Caroline Karlsson Sekreterare

Vice ordförande

Utställningskommittén

ostsvenskatk@gmail.com

070 3358722

2017-2019

1 år kvar

Monica Vahlberg Skattmästare

Sammankallande i Kommittén för alternativa tävlingsformer

monica.vahlberg66@gmail.com

070 1434649

2018-2020

Nyval 2 år

Lisa Ulltin Skattmästare

Drevprovskommittén

lulltin@hotmail.com

073 5436344

2018-2020

Omval 2 år

Anders Sparring Sammankallande i Drevprovskommittén sparring.anders@gmail.com

076 1003456

2017-2019

1 år kvar

Anders Hansson Drevprovskommittén anders.t.hansson@wspgroup.se

070 248 86 62

2017-2019

1 år kvar

Anders Vahlberg Sammankallande i Viltspårskommittén

Sammankallande i Jubileumskommittén

andersvahlberg3@gmail.com

070 0887714

2018-2020

Nyval 2 år

Ann-Sofie Mendoza Prisansvarig sofilofila@gmail.com

070 5347228

2018-2020

Nyval 2 år

Helen Redving Klubbmästare redving@comhem.se 2017-2019

1 år kvar

Lina Widlund Sammankallande i Utställningskommittén

Hemside-ansvarig

lina.widlund@me.com

073 9677777

2018-2020

Nyval 2 år

Lisa Ulltin Drevprovskommittén lulltin@hotmail.com

073 5436344

2018-2020

Omval 2 år

Göran Nilsson Drevprovskommittén torpberg@hotmail.com

070 5886566

2018-2020

Nyval 2 år

Leif O. Rohlin Viltspårskommittén

Drevprovskommittén

Adjungerad styrelsemedlem

rohlins@yahoo.se

070 9534816

 

Revisorer och revisorssuppleant

 

Namn: Befattning: Kontakt: Vald för:
Christina Trolle Revisor Chrisitna.trolle@telia.com

070 6631092

2018
Bibbi Forsberg Revisor af.redovisning@telia.com

070 7142521

2018
Jan Sixtfors Revisorssuppleant kennelstrax@hotmail.com

070 5312450

2018
Yvonne Hansén Revisorssuppleant nuitstaxar@hotmail.com

070 5584600

2018

 

 

Valberedningen

Namn: Befattning: Kontakt: Vald för:
Sanna Lahenvirta Sammankallande i valberedningen lahenvirtasanna@gmail.com

076 2196665

2018-2020

Nyval 2 år

Fredrik Armandt

 

Ledamot i valberedningen fredrik@armandt.org

0733 359595

2018-2020

Nyval 2 år

Eva Mindesparr

 

Ledamot i valberedningen kennel.bothnia@outlook.com

076 8335402

2017-2019

1 år kvar