Styrelsen/kontakt

Kontaktlista Östsvenska Taxklubben 2018

 

Namn: Ansvar/befattning: Kontakt: Vald för:
Tommy Vestergren
Ordförande
IT-ansvarig
Utställningskommittén
t.vestergren@telia.com

070 8480756

2019

Väljs ett år i taget

Caroline Karlsson
Sekreterare
Vice ordförande
Utställningskommittén
ostsvenskatk@gmail.com

070 3358722

2019-2021
Monica Vahlberg Skattmästare monica.vahlberg66@gmail.com

070 1434649

2018-2020
Anders Sparring Sammankallande i Drevprovskommittén sparring.anders@gmail.com

076 1003456

2019-2021

 

Anders Hansson Drevprovskommittén anders.t.hansson@wspgroup.se

070 248 86 62

2019-2021

 

Anders Vahlberg
Sammankallande i Viltspårskommittén
Klubbmästare
andersvahlberg3@gmail.com

070 0887714

2018-2020
Ann-Sofie Mendoza Prisansvarig sofilofila@gmail.com

070 5347228

2018-2020
Helen Redving Sponsoransvarig redving@comhem.se 2019-2021
Lina Widlund Ledamot lina.widlund@me.com

073 9677777

2018-2020
Maria Löfgren Sammankallande i Utställningskommittén marylofgren@outlook.com

070 3196878

2019-2021
Nadine Ndjore Sverkersson
Sammankallande kommittén för alternativa tävlings- och träningsformer /ungdomskommittén
Klubbmästare
nadine.fernlund@gmail.com

076-062 63 69

2019-2021
Leif O. Rohlin Utbildningsansvarig

Adjungerad styrelsemedlem

rohlins@yahoo.se

070 9534816

 

Revisorer och revisorssuppleant

 

Namn: Befattning: Kontakt: Vald för:
Bibbi Forsberg Revisor af.redovisning@telia.com

070 7142521

2019
Jan Sixtfors Revisor kennelstrax@hotmail.com

070 5312450

2019
Christina Trolle Revisorssuppleant Chrisitna.trolle@telia.com

070 6631092

2019
Yvonne Hansén Revisorssuppleant nuitstaxar@hotmail.com

070 5584600

2019

 

 

Valberedningen

Namn: Befattning: Kontakt: Vald för:
Sanna Lahenvirta Sammankallande i valberedningen lahenvirtasanna@gmail.com

076 2196665

2018-2020
Fredrik Armandt

 

Ledamot i valberedningen fredrik@armandt.org

0733 359595

2018-2020
Rubi Jaramillio

 

Ledamot i valberedningen rubijaramillio@gmail.com

073-152 61 88

2019-2021