Styrelsen/kontakt

 
   STYRELSE
 
Ordförande
   Tommy Vestergren
0708-48 07 56
AU/firmatecknare
   Splitsvägen 2
 
Ansv utgivare / IT-ansvarigSammankallande  i Utställningskommittén
   139 55 Värmdö
t.vestergren@telia.com
 
 
 
Vice Ordförande
   Peter Ekelund
0704-927066
Viltspårskommittén
   Lisebergsvägen 23
 
Utställningskommittén 
   136 68 Vendelsö
peter.ekelund01@telia.com
 
 
 
Sekreterare    Anna Larsén 070-642 03 41
AU/firmatecknare    Toftvägen 15 anna.larsen181@gmail.com
Klubbmästare    181 43 Lidingö  
Kassör
           Lisa Ulltin
 0735-436344
AU/firmatecknare
         Myggdalsvägen 50, Lgh 1002
 
Drevprovskommittén
         135 43 Tyresö
lulltin@hotmail.com
 
 
 
Ledamot
         Anders Hansson
070-248 86 62
Drevprovskommittén
         Ekebergabacken 8
anders.t.hansson@wspgroup.se
Viltspårsskommittén
         123 34 Farsta
 
Ledamot
         Göran Nilsson
070-588 65 66
Sammankallande i Drevprovskommittén
        Pannåvägen 8
torpberg@hotmail.com
 
        196 38 Kungsängen
 
Ledamot
       Mia Nordgren
  0707-813631
Sponsoransvarig
       Kornknarrsvägen 29
 mia.nordgren@hotmail.com
 
       134 42  Gustavsberg
 
 
 
 
Ledamot
      Sanna Lahenvirta
 0762-196665
Utställningskommittén
      Sotingeplan 78
lahenvirtasanna@gmail.com
Hemsidekommittén
      163 61 Spånga
 
Ledamot
      Helen Eriksson
0702-998387
Utställningskommittén
     Filarvägen 9
skattungen@yahoo.se
 
     176 71 Järfälla
 
Ledamot
       Anders Sparring
08-560 200 49
Drevprovskommittén
      Höstrågvägen 1
076-100 34 56
 
      178 35 Ekerö
sparring.anders@gmail.com
 
 
 
Ledamot
        Helen Redving
0704-38 39 00
Bitr. sponsoransv
       Källängsvägen 78
redving@comhem.se
Bitr. klubbmästare
       18144 Lidingö
 
 
 
 
 
     ADJUNGERAD
 
Ständigt adjungerad
       Christian Gabler
  070-928 21 93
Sammankallande iViltspårskommittén
      Optimusvägen 3C
 
 
      194 34 Upplands Väsby
 
 
 
 
    ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Utbildningsansvarig
       Leif O Rohlin
08-560 308 93
      Slåttervägen 42
rohlins@yahoo.se
 
      178 37  Ekerö
 
Revisor   
      Christina Trolle
                    08-25 14 92 
 
     Sandstensvägen 30
                    christina.trolle@telia.com
 
     167 64 Bromma
 
 
 
 
Revisor  
      Margareta Nyström 
       Paulin
                    0411-5333 07
 
      Smedvägen 7
                    0761-66 33 07
 
      176 71 Järfälla
                  margareta.paulin@yahoo.se
 
 
 
Revisorsuppleant
      Jan Sixtfors
                     08-500 300 09
 
     Runsätra Gård
                     kennelstrax@hotmail.com
 
     147 91 Grödinge
 
 
 
 
Revisorsuppleant 
     Annika Lundin
                   08-707 98 97
 
     Hästhagsvägen 3
                  070-2607073
 
     123 52  Farsta
                    lundinmodin@hotmail.com
 
   VALBEREDNING
Valberedning: 
     Leif O Rohlin
                  08-560 308 93
Sammankallande:
    Slåttervägen 42
                  rohlins@yahoo.se
 
    178 37  Ekerö
 
 
 
 
 Valberedning: 
    Georgios Panagiotidis
                  08-760 84 38
 
    Björnidegränd 17
                  0733-20 05 11
 
    162 46 Vällingby       
                 1geo.pan@gmail.com
 
 
 
 Valberedning: 
    Håkan Sjöberg
 
 
 
 
 
 
 
 
   KOMMITTÈER
 
Kommittéer
Kontaktuppgifter enl ovan
 
 
Drev:
Samk. Göran Nilsson
 
Spår:
Samk. Christian Gabler
Utställning:
Samk. Tommy Vestergren
 
Klubbmästare:
Samk. Anna Larsén
 
Hemsida:
Tommy Vestergren
 
IT:
Tommy Vestergren
 
Prisförvaltare:
Sanna Lahenvirta
 
 
VANDRINGSPRISER
Efter inkomna synpunkter och noga övervägande har styrelsen fattat följande beslut angående klubbens vandringspriser.  Priserna kommer tillsvidare att delas ut på våra utställningar och årsmöten. Varje person som tar emot priset kommer att få underteckna och därmed intyga att man kommer att vårda priset och återlämna det i samma skick som det mottogs. Vidare ansvarar man för att priset återlämnas till prisförvaltaren senast angivet datum. För det fall priset förkommer skall mottagaren ersätta klubben med 1 500 kronor. Den person som mottager priset skall tillse att prisförvaltaren åter har priset på senast angivna datum. Det är inte prisförvaltaren som skall ta initiativet och begära in priset utan detta skall mottagaren själv hålla reda på.  
loggamellan  
Webbinfo:Sidan ägs av Östsvenska Taxklubben och är skapad i september 2013. Ansvarig utgivare är Tommy Vestergren