Spårkurs tre lördagar i mars

Spårkursen går i år av stapeln lördagarna 14/3, 21/3 samt 28/3 på Ekerö. Såväl erfarna ekipage som nybörjare är välkomna. Under ledning av certifierade spårdomare lär vi ut att lägga ett enklare spår och efter kursen är tanken att ekipagen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra ett anlagsprov. Ges tillfälle sätter vi samman grupp med erfarna ekipage som får gå svårare spår.

Kursen tar inte en hel lördag i anspråk. Vi samlas kl. 08.00, lägger några spår, bryter för lunch och när spåren sedan “legat till sig” får samtliga ekipage gå sina spår.

Anmälningsavgiften är 750 kr/hund (för medlemmar) och betalas in på klubbens pg: 55 86 13-6 före kursen. Nytt för i år är att vi erbjuder en s k ”earlybird” – anmäler du dig och betalar före februari månads utgång betalar du bara 650 kr/per hund!

Anmälan till spårkursen görs till: 1geo.pan@gmail.com.