Rörliga viltspårsprov

Rörliga spårprov

1 januari – 31 december

Gäller såväl anlagsklass som öppen klass.

Anmälan skickas till:

Anders Vahlberg, Skutvägen 3, 184 92  ÅKERSBERGA, tel: 0700-887714
e-post: rorliga@ostsvtaxar.se

Här finns anmälningsblankett som du kan fylla i på datorn eller skriva ut och fylla i för hand.

Blanketten gäller för såväl de rörliga som de ordinarie spårproven.

Anmälningsavgiften 150 kr sätts in på klubbens pg 55 86 13-6 i samband med anmälan. 200 kr betalas därutöver till domaren på plats.

“Vid återbud senare än 24 timmar före planerad spårstart återbetalas inte anmälningsavgiften”.

Är din hund chipmärkt? Meddela det när du anmäler din hund så ser vi till att läsare finns på plats vid provtillfället.

taxklovSamtliga raser är välkomna på våra prov. Se dock undantag på våra Klubbmästerskap

608