Problem med anmälningsblanketten avhjälpt

Vi har haft en del problem med att anmälningsblanketten in te går att öppna.

Det är numera avhjälpt.