Årsmöte

Lördagen den 15 februari hölls Östsvenska Taxklubbens årsmöte på Hundudden på Djurgården. Till årsmötets ordförande valdes Lars O Törnqvist, som skötte sitt uppdrag föredömligt. Tack till alla berörda för ett väl genomfört möte! Vi också rikta ett extra “uppskattat tack” till sponsorerna av de goda smörgåsarna: Divine Dog och Helene Redving på Allt från Köket!

Till ny medlem i valberedningen valdes Christian Gabler. Kjell Lindström valdes till sammankallande. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Larsén och Emmie Björkenor.

Avgående styrelseledamöterna Bertil Larson och Susanne Segersten (ej närvarande) avtackades.

2014-02-15 16.42.52

Det hade inte inkommit några motioner.

Antal Champions 2013 var 25 stycken; 1 drevchampion, 9 viltspårschampions och 15 utställningschampions.

Glasberg till provens bästa hundar 2013: 

Våren: 

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle

Hösten:

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle och

SECVH  SUvCH SJUSTJÄRNANS XXVI Galax, ägare Georgius Panagiotodis

Klubbmästare: SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle                                                                                                                  

Östsvenska Taxklubbens Poängpris

Bellomis kennel, ägare Susanne Segersten

Zelmaas Vp

Zelmaas Kennel

Svenska taxklubbens jubileumsgryta

Zelmaas Kennel

Pomparnas Vp

Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Julles Vp Brastaxen

Bockskallets Tanja, ägare Leif Rohlin                       

Klystorparnas VP Jägarhornet 7

Taxchéris Avantage, ägare Agneta Ståhle

Hundraårspokalen

Delades mellan Sjustärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis och                                      Taxcheri´s Belle, ägare Agneta Ståhle

Hallmans Vp -Veteranpokalen

Klockarbol’s Qlarion, ägare Agneta Ståhle (för alltid)

Qias Mp

Tili, ägare Göran Nilsson

Marianne Herdenstams Mp

Delades mellan Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle och Sjustjärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis

Zelmaas Jessies minne

Till klubbmästaren Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Spårbrädan-Upplands Taxklubbs Vp

Tili, ägare Göran Nilsson

Jan Åkerbergs Vp

Örnbergets Lorelei, ägare Sanna Lahenvirta