Poängpriser

STATUTER ÖSTSVENSKA TAXKLUBBENS POÄNGPRIS VANDRINGSPRIS

Priset utdelas årligen vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte till den uppfödare som är medlem i ÖsvTK och som med en grupp om fem hundar kan tillgodoräkna sig högsta poäng enligt nedanstående tabell. Minst två av i gruppen ingående hundar skall ha erövrat poäng på såväl jaktprov som utställning. Endast meriter under kvalifikationsåret erövrade i Sverige får medräknas. Varje hund får tillgodoräknas en merit från vardera gruppen utställningar, drev-, gryt- och viltspår. Priset tillfaller för alltid den uppfödare som erövrat detsamma minst fem gånger med minst femton olika hundar, som tillgodoräknats poäng.

Priset är skänkt av Östsvenska Taxklubben och utdelas för första gången vid årsmötet 1998 (kvalifikationsår 1997) i samband med klubbens 40-årsjubileum.

Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl föreligger.

Poängtabell Östsvenska Taxklubbens poängpris
Utställning Poäng Grytprov Poäng
Certifikatkvalité 10 Väl godkänt grytanlagsprov 10
1:a pris i kvalitetsklass, placering i chkl, placering i vetkl med HP 6 Godkänt gryt anlagsprov 8
2: a pris i kvalitetsklass, placering i vetkl 4 Godkänt karaktärsprov 4
3.e pris kvalitetsklass 1
Drevprov Poäng Viltspårprov Poäng
Drevcertifikat 10 1:a pris ökl med HP 10
1:a pris 8 1:a pris ökl 8
2:a pris 6 2:a pris ökl 6
3:e pris 4 3:a pris ökl 4
  Godkänd i anlagsklass 4

 

Statuter för Zelmaas Vandringspris

Priset tilldelas årligen den avelstik, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, vars avkommor under kvalifikationsåret samlat ihop mest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Tiken måste själv tidigare erövrat lägst 2:a pris i unghunds- eller öppen klass på utställning samt någon jaktmerit. Hon behöver dock inte längre vara i livet.

 

Poängtabell Zelmaas Vandringspris
Utställning Poäng Grytprov Poäng
Cert, CK 10 Godkänt grytprov 10
1:a pris i kvalitetsklass 6 Väl godkänt grytanlagsprov 10
Placering i chkl 6 Godkänt grytanlagsprov 8
HP vetkl 6 Godkänt apporteringsprov 4
Placering vetkl 4 Godkänt karaktärsprov 3
2:a pris i kvalitetsklass 4
3:e pris i kvalitetsklass 1
Drevprov Poäng Viltspårprov Poäng
Drevcertifikat 10 1:a pris ökl med HP 10
1:a pris 8 1:a pris ökl 8
2:a pris 6 2:a pris ökl 6
3:e pris 4 3:a pris ökl 4
  Godkänd i anlagsklass 4

 

Endast en merit får medräknas inom varje grupp. Dessutom erhåller hund, som under kvalifikationsåret erövrat svenskt utställnings-, drev-, gryt- eller viltspårschampionat, 2 extra poäng, och hund, som blivit godkänd apportör gryt, erhåller 1 extra poäng.

Vid lika poäng får respektive tik varsin inteckning. Priset tillfaller för alltid den hundägare inom Östsvenska Taxklubben, som erövrat detsamma med tre olika tikar.

Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om statuterna och uppmanas att anmäla kandidater till priset, vilket utdelas vid årsmötet.

Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel, Stockholm, och uppsatt till tävlan med år 1998 som första kvalifikationsår. Donator har rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.

BECKHOLMENS POÄNGPRIS

Priset utdelas till den tax ägd av medlem i Östsvenska Taxklubben, och som under kvalifikationsåret samlat högst poäng på jaktprov och utställningar i Taxklubbens regi. Högst tre (3) meriter inom varje prov/utställningsform får tillgodoräknas och endast en per starttillfälle. Priset är testamenterat av Monica Carlerot till Östsvenska tax klubben för att börja tävlas om med början 2017, och sista tävlingsår 2030.

Klubbens medlemmar skall i samband med att årsmöteshandlingarna presenteras erinras om statuter och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset.

 

Poängtabell Beckholmens Poängpris
Utställning Poäng Viltspårprov Poäng
BIR 14 1:a pris ökl med HP 14
BIM 12 1:a ökl 10
CK 10 2:a ökl 7
HP 8 3:a ökl 5
Placering i chkl 6 Godkänt anlagsprov 5
1:a pris kvalitetsklass 6
2:a pris kvalitetsklass 4
3:e pris kvalitetsklass

 

2
Drevprov Poäng Grytprov Poäng
Drevprovscert 15 Godkänt grytjaktprov 14
1: a pris 14 Väl godkänt grytanlagsprov 14
2: a pris 10 Godkänt grytanlagsprov 10
3:e pris 8 Godkänt apporteringsprov 3
  Godkänt karaktärsprov 3
Nosework Poäng
Särskilt samspel ekipage (SSE) 14
NW 3 10
NW2 7
NW 1 5
Godkänt doftprov 3

 

Vid lika poäng får vardera hund en inteckning. Priset skall vandra till och med 2030 och tillfaller för alltid den hundägare med flest inteckningar och är medlem i Östsvenska Taxklubben. Vid samma antal inteckningar avgör den högsta totala sammanlagda poängsumman.

ÖSTSVENSKA TAXKLUBBENS JUBILEUMSVANDRINGSPRIS

Vandringspris skänkt av Svenska Taxklubben i samband med Östsvenska taxklubbens 60 årsjubileum. Priset skall vandra tills klubben fyller 75 år 2033 och då tillfalla den taxägare som har flest inteckningar. Rätt att tävla har medlemmar i Östsvenska Taxklubben. Tävlan om priset baseras på samtliga former av Östsvenska Taxklubbens viltspår under kvalifikationsåret enligt nedanstående poängtabell. Resultatet av sammanlagt högst fem (5) provresultat gäller. Priset är uppsatt till tävlan med början 2018. Hundägaren söker själv priset i samband med Östsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

 

Poängtabell Östsvenska Taxklubbens Jubileumsvandringspris
Viltspårprov Poäng
Godkänt anlagsspår 4
1:a pris ökl med HP 6
1:a pris ökl 5
2:a pris ökl 3
3:e pris ökl 2