Östsvenska Taxklubben kallar till årsmöte 4-6 juni

Årets årsmöte kommer, på grund av Pandemin, hållas som ett digitalt förenklat årsmöte. Det kommer inte bli en digital träff utan mer som en möjlighet gör medlemmarna att under tre dygn göra olika val och fatta vissa beslut.

Kallelse sker endast genom hemsida och Facebook enligt den särskilda arbetsordningen.

Här nedan finns den dokumentation du behöver för att anmäla dig till mötet. Övriga dokument kommer publiceras här på hemsidan innan årsmötet.

Kallelse till årsmötet
Styrelsens förslag till rambudget
Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte
Arbetsordning digitalt förenklat årsmöte