Klubbens historik

Östsvenska Taxklubbens historia
Svenska Taxklubben grundades i Göteborg 1901 av taxvännen friherre Axel Klinckowström, hemmahörande på godset Stafsund, Ekerö. Det är han som myntade det kända citatet “Kommer kallad men ej strax, ty född till slav är ingen tax”.

Lokalklubbar började inrättas under 1950-talet och Östsvenska Taxklubben (ÖsvTK) bildades 1958 och hade då som upptagningsområde Uppland och delar av Södermanlands län.

Idag finns det totalt 20 lokalklubbar anslutna till Svenska Taxklubben.

ÖsvTK första år – 1958
Den 5 april 1958 hade klubben sin första separatutställning på Ing 1 i Solna, med 102 anmälda taxar. Vid ordinarie spårprov den 7 maj startade 14 hundar i öppen klass (nuvarande anlagsklass) och 5 hundar i elitklass (nuvarande öppenklass).

Vid grytanlagsprovet den 14 juni startade 6 taxar varav 5 godkändes.

Till drevprovet på Adelsö den 27 – 29 november samma år startade 37 hundar av vilka 12 erhöll första pris. Vid årets slut 1959 hade klubben 309 medlemmar.

Delning av klubben – 1972
Den 28 februari 1972 delades klubben och Upplands taxklubb blev en egen lokalavdelning.

Vinnare av bästa rasmonter på Stockholm hundmässa – 2001 och 2010
Varje år ansvarar klubben för taxmontern på rasklubbstorget på Stockholms hundmässa. Klubben har med sina bidrag vunnit bästa hundrasklubbsmonter på Stockholms Hundmässa två gånger – 2001 och 2010.

50-års jubileum – 2008
I augusti 2008 firade klubben 50 år med en Jubileumsutställning. Till denna utställning var 169 hundar anmälda.  Under vårens ordinarie spårprov startade 45 taxar i öppen klass.

 60-års jubileum – 2018
Även 60-årsjubileet firades med särskilda evenemang inom utställning och viltspår. För att fira lite extra anordnades Jubileums-BIS i samband med utställningen där alla BIS-placerade hundar från Vårutställningen bjöds in att tävla mot Höstutställningens BIS-placerade ekipage.

Under året anordnades även ett Jubileums-viltspår och i samband med Höstutställningen hölls en prisutdelning för alla som deltagit i Jubileumsspåret.  Även Drev-SM arrangerades av Östsvenska Taxklubben detta år (som även år 2007 stått som värd för Drev-SM).

65-års jubileum – 2023
Under hela 2023 firar klubben på olika sätt att den nu är hela 65 år gammal. Klubben har varit mycket aktiv sedan den startade och är nu till medlemsantal den största lokalavdelningen i Svenska Taxklubben. Ett stort evenemang är att klubben anordnar SM i spårprov. Detta är tredje gången klubben står som arrangör av SM i Viltspår (klubben har även år 1997 och 2007 stått som värd för Viltspår-SM).

En tax kan allt!
Idag har klubben verksamhet inom utställning, drev och viltspår men har ingen grytverksamhet. Varje år arrangeras även Taxens dag och andra aktiviteter utanför de ordinarie tävlingsgrenarna för tax, alltid enligt devisen ”En tax kan allt”!

Ladda ner vår historia som pdf med bilder! ÖsvTK poster