Start

 

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Vår gamla hemsida finns fortfarande kvar för intresserade !

Klicka här för att komma till den

 

Välkommen till vår hemsida !

Klubbens adress
ÖsvTK C/o Caroline Karlsson
Fältvägen 19
749 52  GRILLBY
ostsvenskatk@gmail.com

JURIDISKA FRÅGOR & SVAR

Här>> hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

NYA REGLER FÖR RESA MED
HUND TILL NORGE fr.o.m 1/5-2013
RC logga
>>Se mer mattillsynet
(ansvarig norsk myndighet)

.