Ulriksdalsutställningen den 10 maj – ny domare valpar

På vårutställningen på Ulriksdal den 10 maj kommer samtliga valpar att bedömas av Jens Myrman med start kl 09.30. Bedömningen av övriga hundar kommer att påbörjas kl 10.15. Utställnings-PM kommer att läggas ut på hemsidan samt mailas till anmälda.