Mossekes Zlatan

Mossekes Zlatan

Ägare Tomas Edström med domare

Domare
Hans Karlsson, ÖTK Jan-Olof Thorsén, SkbTK
Tid för notering Notering
11.17 Kopplad
10.17 Upptag
09.45 Kopplad efter full tid. Rådjur.
09.19 Provledningen har hört drevet från en busshållplats.
08.15 Upptag