Länkar

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR 

Svenska Taxklubben Taxdata
Korthårsgruppen Norska Taxklubben
Svenska Grythundsklubben Finska Taxklubben
Svenska Jägarförbundet Danska Taxklubben
Svenska Kennelklubben Jordbruksverket
 
Allmänt
Medlemskap i Sv Taxklubben Läs mer på sidan Medlemskap
 
(OBS! Nytt inbet.konto)Ett enda PG-nummer! Samtliga betalningar till Östsvenska TK skall göras på .55 86 13-6 Regler hos SKK . Viltspårprov. Championat & Utställningsregler 

Chippade hundar
Vi får göra alla uppmärksamma på att  för det fall er hund endast är chipmärkt så måste ni själva se till att ha med  er skanner både på utställning och jaktprov.OBS! Klubben har beslutat att upphöra med den lokala avelsrådgivningen.Vi hänvisar istället till de centrala avelsrådgivarnaSöker du en valp?tag kontakt med vår valphänvisare Ulrika Silén, Ångermannagatan 111 162 64 Vällingby 08-87 87 90 

emblem   Svenska Taxklubben         taxdataliten