Klubbmästarkommittén bjuder in till…

Ringträning 26 april för dig som vill få tips, råd och kanske träna inför klubbens utställning den 6 maj.

Träningen är på Stora Skuggan på Djurgården och börjar 18:30 och vi håller på i ca 90 minuter. Jannica Wallin leder träningen och delar med sig av sina erfarenheter från många år som utställare.

Träningen kostar 250 kr och betalas enligt anvisningar vid anmälan.
Ni anmäler deltagande till Lottie Önnesjö; lottie@onnesjo.com

OBS! Deltagarantalet är begränsat till 14 stycken och minst 5 anmälningar behövs för att träningen skall genomföras.

Kurs i pälsvård och trimning
Klubben genomför en kurs den 29 mars kl 18:30, återigen är det Jannica Wallin som hjälper oss att ta hand om våra taxar och hålla pälsen i trim.

Kursen kostar 795 kr, anmälan görs till Lottie Önnesjö: lottie@onnesjo.com

Ulrika Silén är fotograf.