Kallelse till årsmöte

Samtliga medlemmar kallas härmed till Östsvenska Taxklubbens årsmöte.

När: söndagen den 19 februari 2023, kl. 17.00
Var: Svenska Kennelklubbens lokaler på Rindögatan 25, 115 58 Stockholm

Parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade så åk om möjligt kollektivt.

Observera att taxarna får stanna hemma från årsmötet men vi återkommer med en tid för en framtida tax-träff när vädret är bättre.

Vi bjuder på kaffe och kaka, därför önskar vi att ni anmäler ert deltagande senast den 15 februari 2023 via e-post till vår sekreterare.

Årsmöteshandlingar kommer finns tillgängliga på hemsidan www.ostsvtaxar.se fr.o.m. den 5 februari.

Observera att övriga ärenden ska anmälas till vår sekreterare innan årsmötet öppnas.

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om poäng- och hederspriser ska via e-post insända uppgifter om hundens namn och meriter.

Medlemmar vars taxar under kalenderåret 2022 uppnått svenskt championat (SE UCH, SE JCH eller SE VCH), erhåller efter anmälan championatrosett (i de fall det inte delats ut vid tillfället hunden erövrade sin titel) samt ev. hederspris som kommer att delas ut vid årsmötet.

 

För att anmäla din hund för nytt championat eller poängpris/hederspris ska du senast den 31 januari 2023 via e-post insända uppgifter om hundens namn och meriter till vår sekreterare Eva Stenköld: eva.m.stenskold@gmail.com. Hit skickar du även anmälan om deltagande i årsmötet.

 

Kvalifikationsåret är 2022 med undantag för Jaktavelskedjan. Du hittar statuter för priserna på vår hemsida.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen