Jaktavelskedjan

Vandringspriset Jaktavelskedjan utdelas av Östsvenska Taxklubben, men är även
öppet att söka för medlemmar i andra lokalklubbar.
Priset utdelas till den medlem i Svenska Taxklubben som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande strävhåriga taxhanen. Nu gäller alltså 2016 som kvalifikationsår.
Priset instiftades till Östsvenska Taxklubbens 25-årsjubileum 1983 av ägarna till tre framstående taxar i tre led: Hölö-Ludde, Dacke och Ugglebergets Joker.
Donatorerna ville med priset främja och stimulera aveln av skalldrivande, exteriört
goda strävhåriga hantaxar fallna efter strävhåriga föräldrar.

  1. Berättigade att tävla om priset är hantaxar med minst fem avkomlingar som under kvalifikationsåret tilldelats pris på drevprov i Sverige, Norge eller Finland. Hantaxen ska vara vid liv vid kvalifikationsårets ingång och ska själv ha 1:a pris på drevprov och lägst very good på utställning.
  2. För avkommorna gäller att de ska ha tilldelats lägst good på officiell utställning
    samt uder kvalifikationsåret tilldelats pris på drevprov. Poäng får tillgodoräknas
    för ett prov, det högst poängsatta priset.
  3. Poäng för pris på drevprov under året (gäller endast avkomlingarna): 1:a pris 8 poäng, 2:a pris 5 poäng och 3:e pris 3 poäng. Tilläggspoäng för ck/cert på utställning ger både hantaxen och avkomlingarna 5 poäng. Tilläggspoäng för JdCh ger både hantaxen och avkomlingarna 10 poäng.
  4. Priset tilldelas den hantaxägare som för sin grupp, hantaxen och avkomlingar kan tillgodoräkna sig den högsta poängsumman, dock krävs att lägst 20 poäng kan tillgodoräknas avkomlingarna, samt att minst en av dem har fått ett 1:a pris på drevprov.
  5. För hantaxägare som tidigare tilldelats priset gäller att gruppen avkomlingar ska omfatta minst tre taxar som inte tidigare ingått i vinnande grupp.
  6. Priset tillfaller för alltid den hantaxägare som erövrat priset tre gånger och då med minst två olika hantaxar.

Ansökan skickat senast 31 december (året efter kvalifikationsåret) till Leif O Rohlin
Slåttervägen 42 178 37 Ekerö alt: rohlinsyahoo.se