Förlängd anmälningstid!!

Anmälningstiden till höstutställningen är förlängd!!

Sista dagen för anmälan till höstutställningen är fredagen den 11/8. Detta om du anmäler genom e-post.