Drevprov

Måsebo VP

Till provets bästa rådjursdrivande tax med 1:a pris oavsett hårlag.

Hunden skall ha erövrat minst 1:a pris/mycket god oavsett i kvalitetsklass.

( behöver inte ha skett samma år).

 

SJdCh Måsebo Jo-Jo´s VP

Till provets bästa rådjursdrivande strävhåriga tax av normalstorlek som uppnått två års ålder vid tävlingsdagen och tilldelats minst 1:a pris/mycket god på utställning.

Vid lika poäng gäller följande turordning:

  1. A) Drevskallspoäng
  2. B) Lydnad
  3. C) Drevsätt

 

Debutant drevprov

Pilas och Onduris VP

Till provets bästa tax, oavsett hårlag med 1:a pris vid Östsvenska Taxklubbens ordinarie drevprov för debutanter som ej tilldelats 1:a pris vid drevprov.

 

Rondodrevets VP

Priset tilldelas den tax , oavsett hårlag som placeras som bästa rådjursdrivande debutant vid Östsvenska Taxklubbens debutantprov.