Drev

Drevprov höst/vinter 2018/2019:

Datumen för proven är som följer:

Ordinarie drevprov 15-17 november 2018. Anmälan sker senast 8/11 till Anders Sparring: sparring.anders@gmail.com

Ordinarie drevprov “Debutantprovet” 4 december 2018. Anmälan sker till Leif O Rohlin: rohlins@yahoo.se

Drev-SM 4-5 november

Drevprov 1 oktober – 31 december 2018. Anmälan sker till Anders Sparring: sparring.anders@gmail.com

Drevprov 1 – 31 januari 2019. Anmälan sker till Leif O Rohlin: rohlins@yahoo.se

 

Anmälningsavgift på 150 kr. sätts in på klubbens pg 55 86 13-6. 350 kr. + milersättning betalas därutöver till domaren på plats.

Klubbens kontaktperson rörande drevfrågor är: Anders Sparring, Höstrågvägen 1,  178 35 EKERÖ, mobil 076-1003456, epost: sparring.anders@gmail.com

Här finns anmälningsblankett som du kan fylla i på datorn eller skriva ut och fylla i för hand.

Uttagningsregler till Drev-SM 2016

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

1.  Antalet deltagare vid själva SM: 10 st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling .

2.  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.

3.  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.

4.  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.

5.  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.

Två domarsystem gäller vid SM

För info om 2014 års drev-SM, klicka här.

För information, resultat och bilder kring 2013 års drev-SM klicka här

———————————–

 

 >>>Drevdomaraspiranter sökes!!