Drev

Drevprov höst/vinter 2019/2020:

Datumen för proven är som följer:

Ordinarie drevprov 1 – 7 december 2019. Anmälan sker senast 15/11 till Anders Sparring: sparring.anders@gmail.com

Ordinarie drevprov “Debutantprovet” 3 december 2019. Anmälan sker senast 17/11 till Leif O Rohlin: rohlins@yahoo.se

Drevprov 1 oktober – 31 december 2019. Anmälan sker till Anders Sparring: sparring.anders@gmail.com

Drevprov 1 – 31 januari 2020. Anmälan sker till Leif O Rohlin: rohlins@yahoo.se

 

Anmälningsavgift på 150 kr. sätts in på klubbens pg 55 86 13-6. 350 kr. + milersättning betalas därutöver till domaren på plats.

Klubbens kontaktperson rörande drevfrågor är: Anders Sparring, Höstrågvägen 1,  178 35 EKERÖ, mobil 076-1003456, epost: sparring.anders@gmail.com

Här finns anmälningsblankett som du kan fylla i på datorn eller skriva ut och fylla i för hand.

Uttagningsregler till Drev-SM 2016

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

1.  Antalet deltagare vid själva SM: 10 st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling .

2.  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.

3.  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.

4.  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.

5.  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.

Två domarsystem gäller vid SM

———————————–

 

 >>>Drevdomaraspiranter sökes!!