Det är dags – ansök om priser!

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om poäng- och vandringspriser ska skriftligen insända uppgifter om hundens namn och meriter till: Eva Stensköld via epost till eva.m.stenskold@gmail.com senast den 31 januari 2023.

Kvalifikationsåret är 2022 med undantag för Jaktavelskedjan.