Dags att motionera!

Har du som medlem något du vill förändra? Eller kanske en idé som du vill att styrelsen ska få i uppgift att förverkliga? I så fall kan du skriva en motion och föreslå årsmötet att fatta beslut enligt motionen.

Motioner till Östsvenska Taxklubbens årsmöte ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1 januari. 

Här kan du få tips om hur man skriver en motion.