Årsmöte 2024

Årsmöte i ÖsvTK

Den 18 februari 2024 genomfördes årsmötet i ÖsvTK. Som vanligt var vi i Stockholms Kennelklubbs lokaler på Gärdet. Årsberättelsen för 2023 godkändes och lades till handlingarna och årsmötet valde en ny styrelse. Ett trevligt inslag på årsmötet är utdelning av vandringspriser och förtjänsttecken.

Stort tack till klubbens sekreterare, Eva Stensköld, som förberett mötet på bästa sätt, som vanligt.Även ett tack till Gerhard Lillienstierna som var ordförande för årsmötet.
Vid årsmötet valdes Martin Falk till ny ordförande för ÖsvTK. Han ersätter Henrik Wahren som valde att avgå efter ett år. Tack till Henrik.

Eva Stensköld slutade efter 4 år på posten som sekreterare. Vi kommer att sakna Eva som varit styrelsens fasta punkt under alla år.
Styrelsen i övrigt och hur vi fördelat ansvaret mellan oss kommer att presenteras senare.
Förtjänsttecken i Guld till delades Annika Lundin. Annika är sedan 2010 domare i viltspår och har varit klubbens kassör under flera år. Grattis till Annika!


Vem som vann vandringspriser framgår av årsberättelsen. På plats på årsmötet var Sven Månsson som med taxen Svenne är årets klubbmästare i Viltspår. Ett pris de delar med Daniella Lundqvist ochtaxen Bodil (som kom 4:a i SM i Viltspår 2023). Lottie Önnesjö vann höstens spårprov och tog på årsmötet emot vandringspriset ”Ursprungstaxen”. Roger Johansson tog emot Jan Åkerbergs Vp förbästa resultat i anlagsklass, också på höstens spårprov.

Årsmöte 2024

Årsmöte i ÖsvTK

Den 18 februari 2024 genomfördes årsmötet i ÖsvTK. Som vanligt var vi i Stockholms Kennelklubbs lokaler på Gärdet. Årsberättelsen för 2023 godkändes och lades till handlingarna och årsmötet valde en ny styrelse. Ett trevligt inslag på årsmötet är utdelning av vandringspriser och förtjänsttecken.

Stort tack till klubbens sekreterare, Eva Stensköld, som förberett mötet på bästa sätt, som vanligt.Även ett tack till Gerhard Lillienstierna som var ordförande för årsmötet.
Vid årsmötet valdes Martin Falk till ny ordförande för ÖsvTK. Han ersätter Henrik Wahren som valde att avgå efter ett år. Tack till Henrik.

Eva Stensköld slutade efter 4 år på posten som sekreterare. Vi kommer att sakna Eva som varit styrelsens fasta punkt under alla år.
Styrelsen i övrigt och hur vi fördelat ansvaret mellan oss kommer att presenteras senare.
Förtjänsttecken i Guld till delades Annika Lundin. Annika är sedan 2010 domare i viltspår och har varit klubbens kassör under flera år. Grattis till Annika!


Vem som vann vandringspriser framgår av årsberättelsen. På plats på årsmötet var Sven Månsson som med taxen Svenne är årets klubbmästare i Viltspår. Ett pris de delar med Daniella Lundqvist ochtaxen Bodil (som kom 4:a i SM i Viltspår 2023). Lottie Önnesjö vann höstens spårprov och tog på årsmötet emot vandringspriset ”Ursprungstaxen”. Roger Johansson tog emot Jan Åkerbergs Vp förbästa resultat i anlagsklass, också på höstens spårprov.

 

Östsvenska Taxklubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte.

När: söndagen den 18 februari kl. 14.00
Var: STOKK:s lokaler på Rindögatan 25, 115 58 Stockholm
Hur: anmälan görs senast den 15 februari via e-post till vår sekreterare

Handlingar inför årsmötet hittar du här längre fram. Vid eventuella frågor och för anmälan, kontakta vår sekreterare: eva.m.stenskold@gmail.com

Observera att det inte finns möjlighet att ta med taxen under mötet.

Väl mött önskar styrelsen i Östsvenska Taxklubben!

Årsmötet 2016

Här kommer ett kort referat från årsmötet. Lite mer utförlig information kommer senare:

Lördagen den 13 februari 2016 hölls årsmöte i Hunduddens träningscenter. Till nya styrelseledamöter valdes Lisa Ulltin, Peter Ekelund, Helen Eriksson, Sanna Lahenvirta och Helen Redving. Dessa kommer själva få presentera sig närmare här på hemsidan.

Till nygammal ledamot valdes Anders Sparring som kom tillbaka till styrelsen.

Till ny ordförande efter Agneta Ståhle valdes Tommy Vestergren.

Som de flesta räknat ut innebär de nya namnen att det var en del som lämnade styrelsen: Agneta Ståhle, Åsa Björk, Annika Lundin, Eva-Christina Westlund Kaliff och Fredrik Eriksson avtackades på årsmötet. Tidigare har Emmie Björkenor valt att ställa sin plats till förfogande på grund av flytt.

Trots att stora delar av den nya styrelsen består av folk som är helt nyligt invalda finns det en hel del kunskap inom många områden. Det kommer bli ett roligt och ett spännande arbete vi har framför oss!!

 

AIMG_5296
Mötesordföranden och mötessekreteraren i arbete
AIMG_5309
Inför prisutdelningen
AIMG_5322
En stolt pristagare
AIMG_5333
Fredrik Eriksson avtackas
AIMG_5286
Tre damer som lämnar styrelsen
AIMG_5342
Agneta Ståhle som under sin tid som ordförande gjort massor för Östsvenska Taxklubben. (Tack Agneta. Det är med stort mått av ödmjukhet jag tar över stafettpinnen)
AIMG_5289
Tommy Vestergren. Ny stolt ordförande

 

 

Årsmöte

AIMG_0575Den 14 februari hölls årsmöte på Hundudden ute på Djurgården. Det var en trevlig dag med bra diskussioner och en hel del glada skratt och goda mackor sponsrade av Helen Redving och hennes firma Allt Från Köket. (alltfrankoket.se)

Efter årmötesförhandlingarna vidtog den sedvanliga prisutdelningen där nya champions fick sina rosetter och bägare. Olika bruksavelspris och vandringspriser delades ut.

Till sist avtackades de avgående styrelsemedlemmarna

På grund av vissa problem med vår hemsida har detta kunnat läggas ut först nu, men här följer en bildkavalkad från dagen.

AIMG_0577AIMG_0580AIMG_0570AIMG_0586AIMG_0605AIMG_0587AIMG_0589AIMG_0588AIMG_0591AIMG_0594AIMG_0595AIMG_0601AIMG_0603

 

AIMG_0611

Välkomna på Årsmöte lördagen den 14 februari

Östsvenska Taxklubbens ordinarie årsmöte går av stapeln lördagen den 14 februari klockan 15.00 på Hunduddens träningscenter, Hunduddsvägen 31, på Djurgården i Stockholm. Se vägbeskrivning här. Ca 250 m före möteslokalen, på höger sida i körriktningen, finns möjlighet att parkera bilen.

Vi bjuder på enklare förtäring som sponsras av Helene Redving på Allt från Köket.

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om poäng- och hederspriser skall skriftligen insända uppgifter om hundens namn och meriter till Kristina Ahtela, Hagvägen 21, 132 31 Saltsjö-Boo, eller via e-post bootorps@telia.com, senast den 8 februari 2015. Kvalifikationsår 2014 (undantag för Jaktavelskedjan).

 Årsberättelse 2014

Ovan bifogad årsberättelse är, per den 3 februari, rättad. Två rader i statuterna i Rondodrevets vandringspris, hade dessförinnan fallit bort. För er som känner er kallade att tävla om just det vandringspriset ber vi er ta del av Årsberättelsen igen.

Väl mött lördagen den 14 februari!

Årsmöte

Lördagen den 15 februari hölls Östsvenska Taxklubbens årsmöte på Hundudden på Djurgården. Till årsmötets ordförande valdes Lars O Törnqvist, som skötte sitt uppdrag föredömligt. Tack till alla berörda för ett väl genomfört möte! Vi också rikta ett extra “uppskattat tack” till sponsorerna av de goda smörgåsarna: Divine Dog och Helene Redving på Allt från Köket!

Till ny medlem i valberedningen valdes Christian Gabler. Kjell Lindström valdes till sammankallande. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Larsén och Emmie Björkenor.

Avgående styrelseledamöterna Bertil Larson och Susanne Segersten (ej närvarande) avtackades.

2014-02-15 16.42.52

Det hade inte inkommit några motioner.

Antal Champions 2013 var 25 stycken; 1 drevchampion, 9 viltspårschampions och 15 utställningschampions.

Glasberg till provens bästa hundar 2013: 

Våren: 

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle

Hösten:

SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle och

SECVH  SUvCH SJUSTJÄRNANS XXVI Galax, ägare Georgius Panagiotodis

Klubbmästare: SE VCH TAXCHÉRIS BELLE, ägare Agneta Ståhle                                                                                                                  

Östsvenska Taxklubbens Poängpris

Bellomis kennel, ägare Susanne Segersten

Zelmaas Vp

Zelmaas Kennel

Svenska taxklubbens jubileumsgryta

Zelmaas Kennel

Pomparnas Vp

Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Julles Vp Brastaxen

Bockskallets Tanja, ägare Leif Rohlin                       

Klystorparnas VP Jägarhornet 7

Taxchéris Avantage, ägare Agneta Ståhle

Hundraårspokalen

Delades mellan Sjustärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis och                                      Taxcheri´s Belle, ägare Agneta Ståhle

Hallmans Vp -Veteranpokalen

Klockarbol’s Qlarion, ägare Agneta Ståhle (för alltid)

Qias Mp

Tili, ägare Göran Nilsson

Marianne Herdenstams Mp

Delades mellan Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle och Sjustjärnans Galax, ägare Georgios Panagiotidis

Zelmaas Jessies minne

Till klubbmästaren Taxchéris Belle, ägare Agneta Ståhle

Spårbrädan-Upplands Taxklubbs Vp

Tili, ägare Göran Nilsson

Jan Åkerbergs Vp

Örnbergets Lorelei, ägare Sanna Lahenvirta                                                  

Bilder Årsmötet

Årsmöte

Välkomna på Östsvenska Taxklubbens Årsmöte som äger rum lördagen den 15 februari med början kl. 15.00. Vi kommer detta år att vara på Hunduddens Träningscenter, Hunduddsvägen 31, Stockholm. Medlemmarna kallas till årsmötet i särskild kallelse.

Årsberättelsen läggs ut längre fram.