Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!

Som medlem får du:

Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.

Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben.

Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.

Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.

Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna.

Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.

Medlemskapet är rullande, dvs från och med att inbetalningen kommit in är du   medlem ett år framöver. Taxen-4-07_

Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelningen på telefon 08-795 30 50, fax nr 08-795 30 98 eller e-post medlem@skk.se

Som medlem får du bland annat tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år

Bli medlem på följande sätt.

Du kan ringa, faxa eller skriva till:
Svenska Kennelklubben, Medlemsregistret, 163 85 Spånga. Fax 08-795 3040.
OBS! Ange Svenska Taxklubben.
Eller fyll i vårt formulär här nedanför så kommer inbetalningskort på posten. SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar.
Vill du ansöka på annat sätt eller ändra ett befintligt medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50  (mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post till medlem@skk.se 

Här nedan kan du fylla i och skicka din medlemsansökan.
Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister – och du kommer av dem att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor.

Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem.SKK har hand om vårt medlemsregister.

Sedan årsskiftet har Svenska Kennelklubben hand om Svenska Taxklubbens medlemsregister. Väldigt många medlemmar har missat när inbetalningskortet kommit med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och sedan kastat inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i  kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att medlemshanteringen övertogs av   SKK.

OBS! Formuläret kan endast användas för att anmäla nytt medlemskap

Webbsida  med formulär för ansökan om medlemskap i Svenska Taxklubben  

Information till uppfödare och nya taxägare. Du kan erbjuda dina valpköpare gratis medlemskap första året. Erbjudandet gäller endast nya medlemmar Kontakta Svenska kennelklubbens medlemsavdelning för information om hur Ni kan ordna med ett provmedlemskap.

E-post medlem@skk.se Tele:08-795 30 50 Fax: 08-795 30 98