Årsmötet 2016

Här kommer ett kort referat från årsmötet. Lite mer utförlig information kommer senare:

Lördagen den 13 februari 2016 hölls årsmöte i Hunduddens träningscenter. Till nya styrelseledamöter valdes Lisa Ulltin, Peter Ekelund, Helen Eriksson, Sanna Lahenvirta och Helen Redving. Dessa kommer själva få presentera sig närmare här på hemsidan.

Till nygammal ledamot valdes Anders Sparring som kom tillbaka till styrelsen.

Till ny ordförande efter Agneta Ståhle valdes Tommy Vestergren.

Som de flesta räknat ut innebär de nya namnen att det var en del som lämnade styrelsen: Agneta Ståhle, Åsa Björk, Annika Lundin, Eva-Christina Westlund Kaliff och Fredrik Eriksson avtackades på årsmötet. Tidigare har Emmie Björkenor valt att ställa sin plats till förfogande på grund av flytt.

Trots att stora delar av den nya styrelsen består av folk som är helt nyligt invalda finns det en hel del kunskap inom många områden. Det kommer bli ett roligt och ett spännande arbete vi har framför oss!!

 

AIMG_5296
Mötesordföranden och mötessekreteraren i arbete
AIMG_5309
Inför prisutdelningen
AIMG_5322
En stolt pristagare
AIMG_5333
Fredrik Eriksson avtackas
AIMG_5286
Tre damer som lämnar styrelsen
AIMG_5342
Agneta Ståhle som under sin tid som ordförande gjort massor för Östsvenska Taxklubben. (Tack Agneta. Det är med stort mått av ödmjukhet jag tar över stafettpinnen)
AIMG_5289
Tommy Vestergren. Ny stolt ordförande