Årsmöte

Välkomna på Östsvenska Taxklubbens Årsmöte som äger rum lördagen den 15 februari med början kl. 15.00. Vi kommer detta år att vara på Hunduddens Träningscenter, Hunduddsvägen 31, Stockholm. Medlemmarna kallas till årsmötet i särskild kallelse.

Årsberättelsen läggs ut längre fram.

Årsmöte

Årsmöte i ÖsvTK

Den 18 februari 2024 genomfördes årsmötet i ÖsvTK. Som vanligt var vi i Stockholms Kennelklubbs lokaler på Gärdet. Årsberättelsen för 2023 godkändes och lades till handlingarna och årsmötet valde en ny styrelse. Ett trevligt inslag på årsmötet är utdelning av vandringspriser och förtjänsttecken.

Stort tack till klubbens sekreterare, Eva Stensköld, som förberett mötet på bästa sätt, som vanligt.Även ett tack till Gerhard Lillienstierna som var ordförande för årsmötet.
Vid årsmötet valdes Martin Falk till ny ordförande för ÖsvTK. Han ersätter Henrik Wahren som valde att avgå efter ett år. Tack till Henrik.

Eva Stensköld slutade efter 4 år på posten som sekreterare. Vi kommer att sakna Eva som varit styrelsens fasta punkt under alla år.
Styrelsen i övrigt och hur vi fördelat ansvaret mellan oss kommer att presenteras senare.
Förtjänsttecken i Guld till delades Annika Lundin. Annika är sedan 2010 domare i viltspår och har varit klubbens kassör under flera år. Grattis till Annika!


Vem som vann vandringspriser framgår av årsberättelsen. På plats på årsmötet var Sven Månsson som med taxen Svenne är årets klubbmästare i Viltspår. Ett pris de delar med Daniella Lundqvist ochtaxen Bodil (som kom 4:a i SM i Viltspår 2023). Lottie Önnesjö vann höstens spårprov och tog på årsmötet emot vandringspriset ”Ursprungstaxen”. Roger Johansson tog emot Jan Åkerbergs Vp förbästa resultat i anlagsklass, också på höstens spårprov.

Årsmöte 2024

Östsvenska Taxklubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte.
När: söndagen den 18 februari kl. 14.00
Var: STOKK:s lokaler på Rindögatan 25, 115 58 Stockholm
Hur: anmälan görs senast den 15 februari via e-post till vår sekreterare
Handlingar inför årsmötet hittar du här längre fram.

Vid eventuella frågor och för anmälan, kontakta vår sekreterare: eva.m.stenskold@gmail.com

Observera att det inte finns möjlighet att ta med taxen under mötet.
Väl mött önskar styrelsen i Östsvenska Taxklubben!

Tidigare årsberättelser hittar du här nedanför

Årsberättelse 2023

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2021
Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Revisionsberättelse ÖsvTK 2015

Årsberättelsen 2013.