Årsmöte

Välkomna på Östsvenska Taxklubbens Årsmöte som äger rum lördagen den 15 februari med början kl. 15.00. Vi kommer detta år att vara på Hunduddens Träningscenter, Hunduddsvägen 31, Stockholm. Medlemmarna kallas till årsmötet i särskild kallelse.

Årsberättelsen läggs ut längre fram.