Årsmöte 2022

Nu finns kallelse till årsmöte 2022 samt årsberättelse 2021 utlagt på sidan “Årsmöte“.

Observera att de tidigare uppgifterna om att mötet hålls digitalt har ändrats då restriktionerna upphört. Årsmötet blir fysiskt.