Årsmöte 2019

Årsmötet hölls lördagen 9 mars i Solna Folkets hus.

Vi gick igenom motioner till Taxfullmäktige och delade ut priser.

Vi välkomnar även Maria Löfgren och Nadine Nojore Sverkersson in i styrelsen.