Anmälan om nytt championat samt poäng- och hederspriser inför årsmötet 2024

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om poäng- och hederspriser ska via e-post insända uppgifter om hundens namn och meriter.

Medlemmar vars taxar under kalenderåret 2023 uppnått svenskt championat (SE UCH, SE JCH eller SE VCH), erhåller efter anmälan championatrosett (i de fall det inte delats ut vid tillfället hunden erövrade sin titel) samt ev. hederspris som kommer att delas ut vid årsmötet.

För att anmäla din hund för nytt championat eller poängpris/hederspris ska du senast den 31 januari 2024 via e-post insända uppgifter om hundens namn och meriter till vår sekreterare Eva Stensköld: eva.m.stenskold@gmail.com.

Hit skickar du även anmälan om deltagande i årsmötet (senast den 15 februari).

Årsmötet hålls söndagen den 18 februari kl 14.00 (läs mer under fliken styrelse/årsmöte).

Kvalifikationsåret är 2023 med undantag för Jaktavelskedjan. Du hittar statuter för priserna på vår hemsida.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen