Anmäl om din tax blivit champion under 2020!

Nu är det dags att anmäla om din tax blivit champion under 2020.
Anmäl senast 14/2.
Maila vår prisförvaltare Madeleine Bagger och berätta vilken typ av championat hunden erhållit.
Ni kan också skicka vanlig post. Madeleines adress är: Hagens Backe 28B, 178 38  EKERÖ.

När det gäller tävlan om poäng- och vandringspriser ber vi att få återkomma med information.