Alternativa tävlings- och träningsformer

Här kommer vi meddela när vi har sådana aktiviteter som inte är jakt, spår eller utställning.