Välkommen till höstutställningen den 13 augusti

Välkommen till Höstutställningen den 13 augusti på Gubbängsfältet

PMTAXhöst2023

OBS! På grund av få anmälningar beslutade vi att dra ner till en domare.

Vaccinationskontroll sker från 8.30-11.30. Utställaren är ansvarig för att hunden erhållit föreskrivna vaccinationer.