Östsvenska Taxklubben arrangerar exteriörbedömning för taxar

Östsvenska Taxklubben arrangerar exteriörbedömning för taxar söndagen den 28/3 2021

Vi kommer hålla till på Björkvik 2 i Nykvarn. En vägbeskrivning hittar du här!

Alla taxens varianter är välkomna. Vi kan bli tvingade att maximera antalet hundar vid stort intresse. Då gäller att hundar som står inför att användas i avel ska prioriteras. Därefter gäller först till kvarn.

Observera att deltagande hundar måste fyllt 9 månader.

Domare är Cindy Pettersson.

Du anmäler genom att maila en fullständigt ifylld anmälningsblankett till t.vestergren@telia.com

Det är viktigt att du sparar ner den ifyllda blanketten innan du skickar den. Annars riskerar du att skicka en tom blankett.

Du kan ladda ner blanketten här

Du kan också ladda ned blanketten från SKK här

Anmälningsavgiften är 500:- per hund. Den betalas inte direkt vid din anmälan utan först då du fått tillbaka ett mail som bekräftar att du kommit med på bedömningen. Då får du också betalningsanvisningar. I samband med att bekräftelsemailet skickats är din anmälan bindande.

Anmälningar tas endast emot via mail.

Sista anmälningsdag är den 15/3 eller då maxantalet uppnåtts.

Vi börjar bedömningen kl. 09.00 med de första hundarna. I syfte att hålla antalet personer i vid de max 8 som regler och föreskrifter tillåter kommer vi meddela en ungefärlig tid då just din hund kommer bedömas. Vi kommer slussa in hundar för bedömning i den takt domaren arbetar. Om ni samåker med någon bör ni försöka anmäla era hundar i samma mail. Det finns då större chans att era hundar blir bedömda nära varandra i tid. Endast en person per hund kommer få närvara vid bedömningen.

Du kan läsa mer om exteriörbedömning här: Exteriörbedömning

Uppskjutet årsmöte!

På grund av pandemin kommer vi skjuta upp årsmötet. Detta är en möjlighet som Svenska Kennelklubben fattat beslut om.

Vi planerar att hålla mötet under sommaren. Exakt tid är inte fastställd. Inte heller om vi kommer kunna hålla ett fysiskt möte eller om det helt eller delvis kommer ske digitalt.

Vi återkommer med mer information under våren.

Anmäl om din tax blivit champion under 2020!

Nu är det dags att anmäla om din tax blivit champion under 2020.
Anmäl senast 14/2.
Maila vår prisförvaltare Madeleine Bagger och berätta vilken typ av championat hunden erhållit.
Ni kan också skicka vanlig post. Madeleines adress är: Hagens Backe 28B, 178 38  EKERÖ.

När det gäller tävlan om poäng- och vandringspriser ber vi att få återkomma med information.

Uttalande med anledning av tråd på Facebook

Taxen är, sett till sitt ursprung, en jagande hund. Det är vi, som på olika sätt är engagerade i taxen, som har fått det arvet att förvalta. Därför är det viktigt att vi inför beslut kring avel och i andra sammanhang funderar på hur vi följer RAS.

Vi måste som medlemmar i Svenska Taxklubben kunna föra en saklig och konstruktiv dialog kring taxen både ur exteriört och mentalt perspektiv. I den frågan råder det inga motsättningar.

Dock måste sådana diskussioner kunna föras med ett sjyst tonläge. Det är helt oacceptabelt att inleda en diskussion, oavsett vad det gäller, genom att på olika sätt hänga ut enskilda uppfödare eller deras taxar på det sätt som nyligen skett i en grupp på Facebook.

Den som startade tråden gjorde det på ett sätt som går emot såväl Svenska Taxklubbens som SKKs värdegrund. Eftersom den personen är medlem i Östsvenska Taxklubben vill vi här starkt ta avstånd från det sätt som diskussionen i tråden inleddes och som återkom i flera kommentarer där trådstartaren ”påhejades”.

I en av kommentarerna uttalar sig dessutom en av Östsvenska Taxklubbens styrelseledamöter på ett mycket nedsättande sätt om utställning som verksamhet – en verksamhet som samlar många av våra medlemmar. Vi vill från Östsvenska Taxklubbens styrelse noga påpeka att uttalandet får stå för den styrelsemedlemmen som person och ska inte ses som ett uttryck för styrelsens uppfattning.

 

För Östsvenska Taxklubbens styrelse genom ordförande Tommy Vestergren

En julhälsning

Så är julafton strax över. Klapparna är öppnade, taxarna kvällsrastade och grytan är färdigdoppad. För många har det här varit en ovanlig julafton. Speciellt för de som vanligtvis brukar fira julen med många nära och kära. Kanske har vi lärt oss lite andra metoder att ändå få uppleva viss närhet hos dem som finns miltals bort.

Jag hoppas ändå att julaftonen varit trevlig. Jag vill önska er en fortsatt trevlig julhelg och så småningom ett Gott Nytt År.

Tommy Vestergren, ordförande för Östsvenska Taxklubben

Arrangemangen 12 december är inställda!

Det är med stor besvikelse vi tvingas meddela att såväl utställningen som exteriörbedömningen i Nykvarn den 12 december är inställda. Orsaken är som alla förstår den ökade smittspridningen. Vi följer de rekommendationer från SKK som säger att all inomhusverksamhet från 16/11 och tills vidare ska ställas in.

Vi kommer återbetala anmälningsavgiften, eventuellt med ett litet administrativt avdrag för att täcka kostnader. Exakt hur stora kostnaderna blir kan vi inte överblicka utan ber att få återkomma med det efter helgen via mail till de som anmält. Ni som anmält genom internetanmälan kommer få återbetalning per automatik. Ni som anmält via post eller epost behöver skicka ett mail till vår kassör Monica Wahlberg och berätta vilka hundar ni anmält och till vilket konto hon ska återbetala avgiften.

Med en önskan om att nästa år blir bättre

OBS! Inställt!! Östsvenska Taxklubben arrangerar exteriörbedömning för alla raser

ARRANGEMANGET ÄR INSTÄLLT!

I samband med vår taxutställning i Nykvarns Hundhall kommer vi arrangera en exteriörbedömning. (Webbsida med vägbeskrivning till Nykvarns Hundhall hittar ni här)

Alla raser är välkomna. Maxantalet hundar är 80.

Observera att deltagande hundar måste fyllt 9 månader.

Domare är Birgitta Svarstad.

Du anmäler genom att maila en fullständigt ifylld anmälningsblankett till t.vestergren@telia.com

Det är viktigt att du sparar ner den ifyllda blanketten innan du skickar den. Annars riskerar du att skicka en tom blankett.

Du kan ladda ner blanketten här

Du kan också ladda ned blanketten från SKK här

Anmälningsavgiften är 500:- per hund. Den betalas inte direkt vid din anmälan utan först då du fått tillbaka ett mail som bekräftar att du kommit med på bedömningen. I samband med att bekräftelsemailet skickats är din anmälan bindande.

Anmälningar tas endast emot via mail.

Sista anmälningsdag är den 21/11 eller då antalet 80 hundar uppnåtts.

Maximalt antal hundar på utställningen är 80. Därför kommer varje ägare få anmäla högst 3 hundar. Detta oavsett om fler än en person står som ägare på hundarna. Det innebär att “först till kvarn” gäller.

Om antalet 80 hundar inte uppnås kommer vi strax innan anmälningstiden går ut öppna för att anmäla fler än 3 hundar. Detta kommer i så fall att annonseras på hemsidan och Facebook.

I syfte att hålla antalet personer i lokalen så lågt som möjligt med tanke på rådande läge kommer vi meddela en ungefärlig tid då just din hund kommer bedömas. Vi kommer slussa in hundar för bedömning i den takt domaren arbetar.

Du kan läsa mer om exteriörbedömning här: Exteriörbedömning

Obs! Inställd!! Östsvenska Taxklubben arrangerar utställning

OBSERVERA ATT UTSTÄLLNINGEN ÄR INSTÄLLD!!

Med anledning av gällande regelverk öppnar vi åter anmälan till taxutställningen i Nykvarn den 12/12.

De tidigare annonserade begränsningarna i maxantal på utställningen och maxantal för hur många hundar man får anmäla tas bort.

Då vi redan nått drygt 80 hundar kommer sannolikt minst en ytterligare domare anlitas. Vem det är och hur vi fördelar hårlagen är ännu inte bestämt utan kommer meddelas senare. Det innebär att ni som redan anmält till Cindy Pettersson kan få dra era hundar och få pengarna åter om ni väljer att dra hunden pga domarbyte. 

Skulle mängden anmälningar innebära att vi inte lever upp till Folkhälsomyndighetens riktlinjer på max 50 deltagare kommer vi tillämpa bortlottning.

Den ursprungliga texten nedan är ändrad utifrån nytt beslut.

*******************************************************************************

Östsvenska Taxklubben arrangerar en taxutställning den 12 december i Nykvarns Hundhall i Nykvarn. (Webbsida med vägbeskrivning till Nykvarns Hundhall hittar ni här)

Domare, samtliga varianter är Cindy Pettersson. Vid högt antal anmälningar kommer ännu ej bestämd reservdomare kallas in.

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens regler för sammankomster kommer utställningen arrangeras så att antalet personer i hallen väl hålls under tillåtna 50. Det innebär att endast ett hårlag åt gången kommer släppas in i hallen. Ordningen presenteras senare i PM som annonseras på hemsidan. Endast hundar och dess handler som går vidare till BIS får vara kvar i hallen efter att respektive hårlag är färdigbedömt.

Sista anmälningsdag är 21/11. All anmälan sker online via SKK:s internetanmälan.  För att hitta anmälan i listan söker ni på er specifika rasvariant.

Anmälningar per mail tas inte emot. Anmälningar kan göras per vanlig post till Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö. Vid anmälan med vanlig post betalas anmälningsavgiften i på pg 55 86 13-6 i samband med att anmälan görs.

Anmälningsavgifterna är:

Juniorklass (9-18 mån), unghundsklass
(15-24 mån), öppen klass, jaktklass
(från 15 mån), championklass 295 kr.
Veteranklass (från 8 år) 195 kr.
Valpklass (inofficiell) 4-6, 6-9 månader
195 kr.

ÖVRIGT

Frågor om munskydd och andra åtgärder för att minska smitta kommer att redogöras för mer i detalj då PM går ut. Då räknar vi med att ha den senaste informationen från bland annat Folkhälsomyndigheten.

Parallellt med taxutställningen kommer även arrangeras exteriörbedömning för samtliga andra raser. Mer information om det kommer inom någon dag på hemsidan och på Facebook.